Callan Method İle 4 Kat Hızlı İngilizce

Callan Method, klasik İngilizce eğitim düzenlerinden 4 kat daha hızlı İngilizce öğreten ve devamında kişilerini İngilizce konuşmasını öğreten tekrara bağlı özel bir İngilizce eğitim düzenidir. Tat hariç bir bireyin bütün duyularını harekete geçiren refleksif öğrenmeyi ateşleyen bir öğrenme düzenidir. Bütünü ile ana dili İngilizce olan öğreticiler ile yürütülmekte olan bu eğitim düzeni sadece Callan Method eğitiminde başarı sağlamıştır, Callan Method kriter ve başlıklarını başarı ile yerine getirmiş olan eğiticiler tarafından sağlanır. Derslerde basit ama kalıcı taktikler gösterilir. Örnek vermek gerekirse, İngilizce eğiticisinin sorduğu sualleri öğrenciler uzun biçimi ile yanıtlaması istenir. Standart kurslardaki gibi “yes” veya  “no” gibi cevaplar metod için yeterli olmaz. Öğretici öğrenciden uzun cevap vermesini ister ve bu yanıtı alana dek öğrencisine belli yollar ile destek sağlayarak bu yanıtı kendisinden mutlaka alır. Derslerde her kişiye karışık düzen de söz verilir, dolayısı ile dersteki her öğrenci İngilizce yazmak ve konuşmak zorunda kalır. Bir soru geldiğinde klasik düzenlerde ki gibi önce öğrenci belirlenip ardından soru sorulmaz. Soru ilk olarak ortaya sorulur bunun ardından karmaşık biçimde öğrenciye söz hakkı verilir. Bu şekilde dersteki her bir öğrenci soruyu iyi bir şekilde dinleme zorunluluğunu düşünür ve hisseder. Bu sayede öğretici öğrencilerini 60 dakika devam eden derse bağlar.

Callan Method dersi tenis maçı biçimi ile işler. Dersler eğlenceli ve akıcıdır. Bilinen yolların aksine derslerde pek çok bilgi zihinde kalacak biçimde dizayn edilmiştir. 2016 senesinde güncellenen eğitim konuları ile İngilizce dersleri, şimdi konu ve genel kültür formatında işlenir. Ders materyallerinde resim, grafik, tablo gibi hiçbir resimli malzemeye yer sağlanmaz. Bütünü ile yazı ve bu yazıların dile getirilme esasına odaklanarak ders işlenir. Callan Metot bütünü ile en çok paragraflardan oluşmaktadır. Bu paragraflar aynı vakitte İngilizce derecelerini temsil eder. Metoda başlayan bir öğrenci ilk başta profesyonel yardımcı ve öğreticiler tarafından sözlü olacak bir şekilde seviye belirleme, ölçme sınavına tabi tutulurlar.